S c h e t s  g r o n d p l a n |  P i e r r e  C u y p e r s

De vermaarde en gerespecteerde Roermondse architect Pierre Cuypers tekende het grondplan voor het Kruiswegpark.

 

Ondanks de beperkte ruimte, wilde hij een effect van een 'groot park' bereiken. Dat effect wilde hij bereiken door de paden 'uit te graven'. De de grond die daarbij vrijkwam gebruikte hij om de zijkanten op te hogen. Om als het ware de 'holle wegen' in Zuid-Limburg na te bootsen.

 

Voor de randen gebruikte hij 'Kunrader zandsteen' een iets hardere steensoort dan mergel. Een steen die betrekkelijk goedkoop was en ruim voorradig. Met de stenen bekleedde hij de oplopende randen van de paden.

Cuypers was er eigenlijk al vanuit gegaan dat hij zowel staties ook de aanleg met de 14 Kruiswegstaties in opdracht zou krijgen. Maar dat liep toch anders. In 1915 waren maar liefst 67 beeldhouwateliers in de kleine stad Roermond werkzaam. De paters Redemptoristen schreven een geheel anonieme prijsvraag uit voor kunstenaars een ontwerp op schaal konden indienen voor de 6de statie en kregen daarop van vijf beeldhouwers aanmedingen binnen, waaronder ook Cuypers atelier. Als jurylid was ook dr. P. Cuypers. Cuypers won niet. En helaas bleek hij ook te duur voor de parkaanleg!

 

Ontwerp en aanleg van de 13 Kruiswegstaties werden gewonnen door de kunstenaar Karel Lücker, in 1926 zou hij zowat tegenover het aan te leggen park gaan wonen en werken. De uit Roermond afkomstige kunstenaar Jean Geelen, mocht de beelden voor 'de Calvarieberg' maken. En de eerst vanuit de ateliers van  Cuypers werkende kunstenaar Albin Windhausen kreeg in 1933 de opdracht om de 8 schilderijen voor de processiegang te maken.


B e g i n j a r e n   K r u i s w e g p a r k