K r u i s w e g s t a t i e s  |  K ar e l  L ü c k e r

Karel Lücker
Karel Lücker

Natuurlijk was het een hele eer voor 34 jarige Karel Lücker (1882-1958) om als jonge kunstenaar de staties van het Kruiswegpark van de Kapel in 't Zand te mogen maken. Een grote opdracht waar hij ruim 8 jaren mee bezig is geweest. Voor het vervaardigen van de staties, bouwde Lücker (die ook timmerman was) o.a. een houten loods op het terrein van het park.

 

Lücker koos voor fijnkorrelige Franse kalksteen uit het departement Meuse. Een steen die zich makkelijk laat bewerken en goed bestand is tegen de buitenlucht. Limburgse mergel is te zacht en heeft die eigenschappen minder. In het jubileumboek ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van het Kruiswegpark, is terug te vinden dat Lücker een eenheidsprijs hanteerde voor alle staties van Fl. 1.760,00. Snelle rekenaars komen dan al snel op een totaalprijs van minstens FL 21.120,00. Maar die prijs is waarschijnlijk niet betaald. Dit omdat Lücker één statie (statie 8) heeft geschonken.

 

De gebouwtjes van de staties waarin de beeldengroepen geplaatst zijn, zijn net zoals ook de randen van de paden vervaardigd uit 'Kunrader zandsteen'. Lücker werkte heel slim met lichtbanen in het dak om diepte in de beeldengroepen te creëren.

Familieleden van Lücker stonden model voor de wenende vrouwen.
Familieleden van Lücker stonden model voor de wenende vrouwen.

Overigens heeft Lücker zich voor enkele beeldengroepen die hij maakte laten inspireren door mensen uit zijn eigen omgeving. Zo is de pater econoom, waarmee Lücker regelmatig betalingsproblemen moest uitvechten, door hem vereeuwigd als Farizeëer met de hand op de geldbuidel (statie 2). Maar ook de gezichten van zijn vrouw en twee dochters zijn in statie 8 verwerkt. Ook Lücker zelf is vereeuwigd als Romeinse soldaat (statie 8).


D e  K r u i s w e g s t a t i e s