A l g e m e e n

 

Hier vindt u de plattegrond, informatie over het bestuur, de vrienden van het Kruiswegpark, mediaberichten en onze contactgegevens.


W o r d   v r i e n d  v a n  h e t  K r u i s w e g p a r k

Aquarel Parklaan-Haag Kruiswegpark
Aquarel Parklaan-Haag Kruiswegpark

Word ook vriend van het Kruiswegpark!

Maak uw gift over op ons bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0134728793 tn.v. stg. Kruiswegpark ovv. 'Vriend Kruiswegpark'.

 

Uiteraard zijn we met iedere bijdrage blij. Het beheer en onderhoud van het park en de staties is immers een jaarlijks terugkerende grote kostenpost.

 

Als vriend houden we u uiteraard op de hoogte van de activiteiten in het park.

Overigens is het Kruiswegpark een ANBI erkend doel.

Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belastingen.

 

De financiële verantwoording van de stichting Kruiswegpark vindt u hier.