S i n t i  b e d e v a a r t

De allereerste (meerdaagse) bedevaart naar een Maria heiligdom die in Nederland voor zigeuners (Sinti) werd gehouden, vond van 11 juni tot en met 13 juni 1982 in Roermond plaats.

 

De Sinti bezochten het Kruiswegpark voor het lopen van de Kruisweg en hadden op 13 juni 1982 een Heilige Mis in de Kapel.

 

Sindsdien bezoeken de Sinti jaarlijks de Kapel in 't Zand voor de Mariaverering en het houden van de Heilige Mis. Zo mogelijk in het park.

 

In 1997 zond de KRO de dienst waaraan het Koninklijk zigeunerorkest Tata Mirando meewerkte, live uit.