B e s t u u r

Afbeelding: Archief familie Lücker
Afbeelding: Archief familie Lücker

Het eigendom van het Kruiswegpark is op 4 mei 2004 door de Paters Redemptoristen overgedragen aan de stichting 't Kruiswegpark. Deze stichting heeft als doel om het park te exploiteren, te onderhouden en onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

 

Dit ondermeer door het park open te stellen als 'open lucht theater', het realiseren van natuur- en leerpaden en het restaureren en onderhouden van de aanwezige kapelletjes en schilderijen. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het natuuronderhoud in het park.

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden voor de stichting.

 

Het bestuur van de stichting 't Kruiswegpark wordt gevormd door:

René Roosjen - voorzitter

- Francien van Ark-Smeets - secretaris

- Eugène Allers - penningmeester

- Pater Karel Weerkamp - lid

- Carl Lücker - lid

- Math de Ponti - lid 

- Huub Salden - lid

- Peter Willemse - lid

- Mark Raemakers - lid

 

Contactgegevens:

Stichting Kruiswegpark

Parklaan 3 , 6045 BS Roermond

 info@kruiswegpark.com

 

Banknummer: NL32 RABO 0134728793

ANBI nr: 8134.50.007 | RSIN:8134.50.007

Kamer van Koophandel Nummer: K.v.K. nummer: 12 05 40 99