V e r a n t w o o r d i n g | B e l e i d  &  f i n a n c i ë n


Financiële verantwoording 2023

 

Het bestuur van de stichting Kruiswegpark heeft het boekjaar 2023 afgesloten.

 

Hiernaast kunt u de financiële verantwoording over 2023 inzien.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

 

Mailt u dan gerust even met ons!

 

 


Financiële verantwoording 2022

 

Het bestuur van de stichting Kruiswegpark heeft het boekjaar 2022 afgesloten.

 

Hiernaast kunt u de financiële verantwoording over 2022 inzien.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

 

Mailt u dan gerust even met ons!

 

 


Download
Beleidsplan Stg. Kruiswegpark
beleidsplan kwp 2021.pdf
Adobe Acrobat document 158.3 KB
Download
Balans Stg. Kruiswegpark 2020
Financieel - Balans KWP.pdf
Adobe Acrobat document 167.6 KB
Download
Balans Stg. Kruiswegpark 2021
Financiële verantwoording 2021 Website.p
Adobe Acrobat document 51.7 KB

Doel stichting:

Het in eigendom verkrijgen, beheren, onderhouden en instandhouden van het Kruiswegpark nabij het Redemptoristenklooster te Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Aanpak:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten binnen en ten behoeve van het park. Het verwerven van fondsen en het aanvragen van subsidies en het sluiten van een convenant met het huisbestuur van het Redemptoristenklooster en de Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming/H. Jozef.

 

Eigendom en restauratie:

Het eigendom is inmiddels verworven. Tevens is in 2010 een grote restauratie voltooid. Daarna heeft de stichting zich allereerst toegelegd op het doen van regulier onderhoud en waar financieel mogelijk vervanging/reparatie van delen van het park.

 

Vrienden van Kruiswegpark:

Ook heeft de stichting een aantal ‘vrienden van het park’ bereid gevondenjaarlijks een donatie te geven, waarmee vooral het reguliere onderhoud wordt betaald.

 

Financiële reserve:

De stichting Kruiswegpark heeft nog niet voldoende middelen kunnen verwerven om voldoende reserves te hebben voor toekomstige grotere uitgaven ten behoeve van de instandhouding van het park. Wel is er, weliswaar nog voorzichtig, begonnen met het reserveren van middelen en zijn er subsidies ontvangen die worden ingezet voor restauratie van de bomen en zogenoemde staties. Van deze ontvangen bedragen is reserveren voor de toekomst zeer noodzakelijk, terwijl wij de instandhouding niet uit het oog mogen verliezen.

 

(De balans/financiële boekgegevens van de stichting Kruiswegpark over 2020 kunt u hiernaast downloaden).

 

2020 | Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

In 2020 is begonnen met de restauratie van het bomenbestand, het park zelf en met het hoognodige onderhoud aan de verschillende staties. In 2021 zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven.

 

Bestuurssamenstelling - bezoldiging:

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De namen van de bestuursleden vindt u hierboven.

 

Bijgewerkt 07 december 2021