U N I E K

Devotie - Historie - Natuur - Cultuur

'Het Kruiswegpark' aan de Kapel in 't Zand in Roermond vormt het groene hart van de wijk.

Een uniek, historisch en veelzijdig groen Rijksmonument dat al jaren mensen verbindt.

Maak kennis met de vele mogelijkheden die 'het Kruiswegpark' u biedt.


24 juni 2023 | Groen moet je doen Dag | Gratis pop-up Festival


24 juni 2023 | 11:00 - 15:00 uur:

GRATIS pop-up festival in het Kruiswegpark, Parklaan 3 Roermond. 

 

Deze dag draait om natuurbeleving en genieten van het groen in onze wijk.

 

Er zijn leuke mini-workshops; stenen vilten, bloemen zaaien in je eigen mini-tuin, ontwerp je eigen kleur groen, leer over egels en dassen.

 

Kom proeven van lekker zelf gemaakt ijs en fruit jam.

Leer over bijen en kruiden en laat je betoveren door onze verhalen vertellers en poppenspelers.

 

Om 13 uur gaan we samen een boom planten om deze mooie dag blijvend te herdenken.

 

De dag wordt georganiseerd door Meta van Appeven, Vivi Delissen en Celine Vissers i.s.m. verschillende wijkpartners waaronder stg. Kruiswegpark en de Wijkraad Kapel.


 A C T U E E L

12-05-2023

Berichtover Pop-up festival 'GROEN moet je DOEN' geplaatst.

 

 

12-05-2023

Berichten over events verwijderd die zijn geweest. Agenda bijgewerkt

 

Meer informatieD e v o t i e

Al vele jaren is er een nauwe religieuze verbondenheid met de naastgelegen 'Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand'. 

De paters redemptoristen wilden met het Kruiswegpark, plek bieden aan de vele duizenden bedevaartgangers die naar de Kapel kwamen. Om in de 'open lucht' samen Maria te vereren.

 

Meer info...

H i s t o r i e

Het Kruiswegpark is in 1920 aangelegd. De opzet met slingerende padenstruc-tuur is kenmerkend.

De veertien kruiswegstaties zijn van architectuur-historische, culturele, artis-tieke en geestelijke waarde.

Het park heeft in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

 

Meer info....

N a t u u r

Een groene oase, zomaar midden in de stad.

Het bomenbestand is deels meer dan 85 jaar oud. Een wandeling door het park geeft de indruk door een gevarieerd bos te lopen, met vrolijk zingende en fluitende vogels. In ieder jaargetijde weer uniek.

 

Meer info...

C u l t u u r

Van oudsher heeft het park een religieus en recreatief karakter. Twee waarden die prima samengaan.

Als 'Openluchttheater' is het park zeer geschikt voor o.a. concerten, klank- en lichtspel, toneel, bloementapijt, voordrachten. Het kan allemaal in deze prachtige groene omgeving.

 

Meer info...