U N I E K

Devotie - Historie - Natuur - Cultuur

'Het Kruiswegpark' aan de Kapel in 't Zand in Roermond vormt het groene hart van de wijk.

Een uniek, historisch en veelzijdig groen Rijksmonument dat al jaren mensen verbindt.

Maak kennis met de vele mogelijkheden die 'het Kruiswegpark' u biedt.


K r u i s w e g  v o o r  v e t e r a n e n  i n  R o e r m o n d

Nederland kent ruim 100.000 veteranen. Zij zijn over de gehele wereld ingezet in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties inclusief vredesmissies. 

 

Om hen erkenning en waardering te geven, wordt eind juni de Nationale Veteranendag georganiseerd. Maar er wordt op kleinere schaal veel meer gedaan. Zo organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het Kruiswegpark in Roermond. 

 

Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee inmiddels een gewaardeerde traditie geworden. Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert. 

 

De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is, behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden, natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. Er worden ook autoriteiten uitgenodigd, zoals het gemeentebestuur van Roermond. 


K R O - N C R V  m a a k t  o p n a m e n  K r u i s w e g p a r k


KRO-NCRV-uitzending Kruisweg Kapel 

 

KRO-NCRV heeft woensdag 15 maart opnamen gemaakt van een bedevaart langs de staties in het Kruiswegpark.

 

In de Kapel in ’t Zand is koorzang opgenomen.

 

De uitzending is te zien op

Goede Vrijdag 7 april om 15:00 uur op NPO2.

 

Foto's René Roosjen


 A C T U E E L

28-03-2023

Bericht onderhoud KWP geplaatst in mediarubriek.

 

Meer informatie

23-03-2023

Mediabericht Kruisweg voor veteranen geplaatst.

 

Zie hierboven

16-03-2023

Opnamen KRO-NCRV in Kruiswegpark en Kapel.

 

Meer informatie

08-03-2023

Agenda geactualiseerd.

 

 

Meer informatie

 

 D e v o t i e

Al vele jaren is er een nauwe religieuze verbondenheid met de naastgelegen 'Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand'. 

De paters redemptoristen wilden met het Kruiswegpark, plek bieden aan de vele duizenden bedevaartgangers die naar de Kapel kwamen. Om in de 'open lucht' samen Maria te vereren.

 

Meer info...

H i s t o r i e

Het Kruiswegpark is in 1920 aangelegd. De opzet met slingerende padenstruc-tuur is kenmerkend.

De veertien kruiswegstaties zijn van architectuur-historische, culturele, artis-tieke en geestelijke waarde.

Het park heeft in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

 

Meer info....

N a t u u r

Een groene oase, zomaar midden in de stad.

Het bomenbestand is deels meer dan 85 jaar oud. Een wandeling door het park geeft de indruk door een gevarieerd bos te lopen, met vrolijk zingende en fluitende vogels. In ieder jaargetijde weer uniek.

 

Meer info...

C u l t u u r

Van oudsher heeft het park een religieus en recreatief karakter. Twee waarden die prima samengaan.

Als 'Openluchttheater' is het park zeer geschikt voor o.a. concerten, klank- en lichtspel, toneel, bloementapijt, voordrachten. Het kan allemaal in deze prachtige groene omgeving.

 

Meer info...