U N I E K

Devotie - Historie - Natuur - Cultuur

'Het Kruiswegpark' aan de Kapel in 't Zand in Roermond vormt het groene hart van de wijk.

Een uniek, historisch en veelzijdig groen Rijksmonument dat al jaren mensen verbindt.

Maak kennis met de vele mogelijkheden die 'het Kruiswegpark' u biedt.

  A C T U E E L

08-06-2024

 

Bericht Groen moet je doen geplaatst.

21-05-2024

 

Evenementenkalender bij gewerkt.

09-04-2024

 

Datum Bloementapijt opgenomen.16 juni | Buurtborrel omwonenden Kruiswegpark

Stichting Kruiswegpark organiseert op zondag 16 juni as. een 'buurtborrel' voor direct omliggende bewoners van het park. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief.

 

Om  15:00 uur wordt gestart met een rondleiding door het park en is er een speurtocht georganiseerd voor de kinderen. Aansluitend vindt de buurtborrel plaats vanaf 16:00 uur.

 

De muziek wordt verzorgd door 'de Polkadots'.

Aanmelden kan t/m zondag 9 juni via kruisgwegparkroermond@gmail.com

 

Deze borrel wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank.

 


Succesvolle 2e editie 'Groen moet je doen'

De tweede editie van ‘Groen moet je doen’ in het Kruiswegpark bracht zaterdag 8 juni 2024 jong en oud op de been. Zingen en dansen, van de natuur genieten en  langs een gevarieerd aanbod van standjes lopen… De sensatie van het bellenblazen blijft, zeker met grote zeepbellen die in de zon kleuren en plotseling uiteenspatten.

 

Foto’s: René Roosjen € 5 0 0  v o o r  S t i c h t i n g  K r u i s w e g p a r k


Jaarlijks organiseert de Rabobank de Clubsupport actie. Waarbij gestemd kan worden op clubs, verenigingen en stichtingen. Ook de stichting Kruiswegpark deed dit jaar weer mee aan de actie.

 

Vandaag mocht een delegatie van de stichting uit handen van Anni Peeters van de Rabobank Roermond een cheque ontvangen van maar liefst € 500,00. Het geld wordt gebruikt voor een activiteit in het park.

 

Het bestuur wil iedereen die op de stichting 't Kruiswegpark heeft gestemd, heel hartelijk bedanken.


D e v o t i e

Al vele jaren is er een nauwe religieuze verbondenheid met de naastgelegen 'Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand'. 

De paters redemptoristen wilden met het Kruiswegpark, plek bieden aan de vele duizenden bedevaartgangers die naar de Kapel kwamen. Om in de 'open lucht' samen Maria te vereren.

 

 

H i s t o r i e

Het Kruiswegpark is in 1920 aangelegd. De opzet met slingerende padenstruc-tuur is kenmerkend.

De veertien kruiswegstaties zijn van architectuur-historische, culturele, artis-tieke en geestelijke waarde.

Het park heeft in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

 

Meer info....

N a t u u r

Een groene oase, zomaar midden in de stad.

Het bomenbestand is deels meer dan 85 jaar oud. Een wandeling door het park geeft de indruk door een gevarieerd bos te lopen, met vrolijk zingende en fluitende vogels. In ieder jaargetijde weer uniek.

 

 

Meer info...

C u l t u u r

Van oudsher heeft het park een religieus en recreatief karakter. Twee waarden die prima samengaan.

Als 'Openluchttheater' is het park zeer geschikt voor o.a. concerten, klank- en lichtspel, toneel, bloementapijt, voordrachten. Het kan allemaal in deze prachtige groene omgeving.

 

Meer info...