V r i e n d e n  v a n  ' t  K r u i s w e g p a r k

G E E N  P A R K  Z O N D E R  V R I E N D E N !

 

De stichting Kruiswegpark zet zich o.a. in voor het behoud van het Kruiswegpark. Het zal niemand verbazen, dat het onderhouden van de kunstwerken, de gebouwtjes, de nissen voor de schilderijen en de flora kostbaar is.

 

Daarom is het stichtingsbestuur zeer blij met de Vrienden van het Kruiswegpark, die bereid zijn door middel van een jaarlijkse donatie het bestuur bij te staan. Wilt u zich aanmelden als vriend van het kruiswegpark? Stuurt u ons dan een mail.

Eventueel kan het logo van uw bedrijf en/of instelling op deze website worden vermeld.

 

De stichting Kruiswegpark is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat houdt in dat donaties aftrekbaar zijn voor de fiscus. Onze financiële verantwoording vindt u hier.

 

U kunt uw jaarlijkse donatie overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0134728793 o.v.v. ‘Vriend van het Kruiswegpark’. Wilt u hiervan een nota ontvangen? Geef dat dan even aan.

 

Meer info? Mail ons even en wij nemen contact met u op!