H o f  v a n  O l i j v e n

Om het Kruiswegpark nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers, werd ook een 'Hof van Olijven' in de programmering opgenomen. Het werk werd gegund aan beeldhouwer Theo(door) Pieters (1876-1940).

Hij woonde in 1908 inde nabijeheid van het klooster en had hier ook een atelier gebouwd waar hij kon werken (dit atelier is na zijn dood overigens afgebroken).

 

Een 'Hof van Olijven' behoort niet tot de officiële kruisweg van veertien staties. Toch werd het in het verleden op tal van plaatsen toegevoegd. De 'Hof van Olijven' ook wel 'Hof van Gethsemane/Gethsemani' genoemd, was de tuin aan de voet van Olijfberg in Jeruzalem, waar Jezus vertoefde in de nacht waarin hij werd verraden werd gevangen genomen.

 

Momenteel vindt u in het Kruiswegpark nog enkele rotsstenen in de kloostermuur, die herinneren aan de plek waar de 'Hof van Olijven' gestaan moet hebben.