J e a n  G e e l e n | D e  C a l v a r i e b e r g

Beeldhouwer Jean Geelen uit Roermond kreeg de opdracht om de beeldengroep voor statie 12 (Jesus sterft aan het kruis) te maken. Dit is ook meteen de enige statie die niet is ondergebracht in een bouwwerk van 'Kunrader steen'. 

 

'Als zodanig is deze statie het belangrijkste monument uit de lijdensweg van Christus omdat een Calvarie(berg) zich uitstekend leende tot een devotieobject', zo staat te lezen in het jubileumboek.

 

Jean Geelen maakte de beeldengroep met Christus aan het kruis en Maria en Johannes aan weerszijden van het kruis. Geelen (1852-1926) was ooit begonnen als leerling bij Cuypers en begon later zijn eigen kunstwerkplaats. Waarom Geelen de opdracht kreeg is niet direct duidelijk. Het is aannemelijk dat de paters Redemptoristen zoveel mogelijk Roermondse kunstenaars werk wilden bezorgen.


C a l v a r i e b e r g